Menu

Zapraszamy do zapisów na planowany Trening Umiejętności DBT.

Trening umiejętności DBT to kluczowy element terapii dialektyczno-behawioralnej, skutecznej dla osób z dysregulacją emocjonalną.

Nasz program umożliwi naukę umiejętności DBT w formie grupowej i stanowi uzupełnienie indywidualnej terapii DBT (może być także uzupełnieniem terapii indywidualnej w innym nurcie terapeutycznym)

Format: Trening Umiejętności DBT (24 spotkania) – trening planowany jest formie stacjonarnej. Jeśli w momencie rozpoczęcia zajęć lub w trakcie ich trwania pojawią się ograniczenia spotkań bezpośrednich w związku z epidemią trening przyjmie formę online (trenerki mają doświadczenie w ich prowadzeniu).

Dzień i godziny treningu: czwartek, 18:00 – 20:00
Miejsce: Kraków,  ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2
Planowana data rozpoczęcia treningu: 25.02.2021
Trenerzy: Aneta Smolińska – Kot, Anna Wojciechowska

Cena: 80 zł za spotkanie (60 zł w sytuacji konieczności poprowadzenia treningu w formie online). Wymagana opłata z góry, za dany miesiąc, według harmonogramu
(pierwszy moduł to 9 spotkań, w tym 2 pierwsze spotkania to orientacja i uważność).
Liczba miejsc: maksymalnie 10 osób

Informacje o treningu umiejętności:

  • obejmują naukę umiejętności podzielonych na moduły: Uważności, Tolerancji dolegliwości psychicznych, Regulacji emocji, Skuteczności interpersonalnej;
  • dla kogo: pełnoletnie osoby z diagnozą zaburzenia osobowości z pogranicza (Borderline), z trudnościami w regulowaniu emocji, impulsywnością, uczestniczące równolegle w terapii indywidualnej,
  • podczas zapisów będzie ustalony termin indywidualnej rozmowy wstępnej do grupy treningowej z trenerem prowadzącym.